Oljeavskiljare för industriella behov.

UMH-Koalescensavskiljare är ett flexibelt och väl beprövat system.

Våra oljeavskiljare uppfyller kraven enligt normerna SS-EN 858-1 och SS-EN-858-2 vilket är klass 1. Systemet är pålitligt och har inga rörliga delar. De används inom olika typer av industrier, från kraftverk till traditionella industrier men också i ex. fordonstvättar. Våra system har visat sin pålitlighet under många år och har inga rörliga delar och ett unikt system för att automatiskt dekantera ut avskild olja.  Vi har olika modeller av oljeavskiljare där den minsta klarar ca 1 l/min och den största klarar nästan 2000 l/min. Samtliga av våra avskiljare är tillverkade i kraftig rostfri plåt och kan kopplas till något av våra ytavsug, vilka är självreglerande när det gäller att följa vätskeytan. Man ansluter en pump av lämplig typ som vi kan leverera till ytavsuget, som sedan trycker in vätskan i avskiljaren. Våra avskiljare slipper man gräva ner, de kan ställas i en lokal, detta ger enkel tillsyn när man vill, man slipper 5 årskontroll

Vi har ett par modeller som används för att rena skärvätskor eller emulsioner – effektiva och ekonomiska system som förlänger livslängden på emulsioner och tvättvätskor, även dessa mindre har ett koalesensfilter och en inbyggd pump. De används ofta till oljeavskiljning från mindre bassänger eller liknande. Systemet ger en kontinuerlig avsugning av en oljefilm på vätskeytan.

Vid speciella behov kombinerar vi våra avskiljare med ett av våra UM-Filter efter för att polera vattnet. Sådana system installerar vi i våra reningsverk, se mer om detta under fordonstvättar och filter.