Fordonstvättar

Olika förslag till kemikaliefri rening av vatten från fordonstvättar

Analyser vi har gjort hos ackrediterade laboratorier visar att föroreningar från fordonstvättar i de flesta fall är i partikelform och inte i jon form, det kan vara så små partiklar att det är ner till nano form. Bidragande orsak till detta är exempelvis dåligt skötta slambrunnar och tvättrännor som inte rengörs tillräckligt ofta. Vi har olika lösningar till hur tättrännor och pumpbrunnar skall förhindras att slam och partiklar följer med vatten in och pumpas vidare i våra reningssystem.

Förorenat vatten pumpas från en grop till buffert- och sedimentationstank, från denna leds det förorenade vattnet i ett långsamt flöde till en avskiljare med hjälp av en pump eller med självtryck. Våra system bygger på en kombination av någon av våra klass 1 Koalescensavskiljare uppfyller SS-EN 858-1 o 2. Alla UMH-Koalescensavskiljare har en unik hydraulisk funktion där de automatiskt dekanterar ut avskild olja till en extern behållare, detta förhindrar meddrag av olja till utgående vatten. Efter avskiljaren har vi något av våra UM filter och lämpliga pumpar. UM-Filter är bl.a. en serie absorberande filter, men sist också olika partikelfilter.

Utöver stationära system så bygger vi också skräddarsydda anläggningar som placeras ex i en liten mobil enhet eller en separat container eller släpvagn.

Andra användningsområden är för tömning av vatten från transformatorgropar. Det finns olika storlekar på avskiljare och filter, kombinationen bestäms bl.a. av flöde och föreningens art. Låt oss få veta om dina behov så arbetar vi fram en möjlig lösning. Grunden till ett förslag från oss baseras på en analys av vattnet som skall renas. Utan en ordentlig analys av vattnet kan man inte ge en seriös och genomtänkt rekommendation.

Kraven på rening av avloppsvatten från tvättar har skärpts, de större kommunerna ligger främst men även mindre följer efter, idag räcker det som regel inte med bara en oljeavskiljare.