Dagvattenkontroll för utsläpp av petroleum-produkter men även vegetabiliska oljor.

Kontroll av utsläpp från fordon till dagvatten sker på olika sätt, det kan vara i öppna bassänger som bilden till vänster, men det sker också inne i tunnlar som bilden till höger. Gemensamt för dem är att vi kan med Leakwise detektera en oljefilm ner till 0,3 mm. Sett över en stor yta och tid så kan det bli många liter.

Andra alternativ är att detektera med samma precision direkt i dagvattenbrunnen som på bilden under till vänster, regnvattnet rinner från lämpligast en hårdgjord yta ner i brunnen, sensorn sitter i en s.k. stillertube som styr sensorn. Processorn kan sitta på en stolpe eller en vägg och kan skicka ett larm till lämplig plats där åtgärd kan beslutas. Beroende på vilken processor som används kan den skick SMS eller via SCADA eller Modbus.

Sensorn kan också monteras direkt i brunnen som på bilden längst ner höger.


Slutligen – vi kan också leverera ett brunnsfilter som monteras i brunnen, utförande varierar beroende på brunnens form.