Leakwise det ultimata systemet för oljedetektering på vatten

Leakwise detekterar, övervakar, mäter och har larmfunktion för kolväten på vatten.

Nu med ny digital processor och ytterligare en ny sensor för kondensvattentankar med kontinuerlig temperatur upp till 85°C, klarar periodiskt upp till 96°C

Leakwise ger en tillförlitlig oljedetektering i vatten och ger inte falsklarm. Alla Leakwise sensorer kan detektera ner till 0,3 mm tjock oljefilm. Leakwise sensorer använder en patenterad högfrekvent elektromagnetisk absorbtionsteknik. De flytande sensorerna innehåller en sändare som överför högfrekvent elektromagnetisk energi och en mottagarantenn som kontinuerligt övervakar vätskeytan. Eftersom vatten absorberar mer elektromagnetisk energi än kolväten så blir förändringar av absorbtionshastigheten proportionell mot förändringar i kolvätehalten.Viktiga fördelar med Leakwise – ger tidig varning genom kontinuerlig online-övervakning i området 0,3 mm – 25 mm. Systemen är certifierade för drift i riskzoner. Uppfyller EPA-reglerna och specifikationerna har testats och godkänts av TÜV.

De vanligaste modellerna är ID221 och ID223. ID 221 används bl.a. där vattendjupet kan variera ända ner till 50m. ID223 styrs av 3 pinnar och i sitt standardutförende klarar den en nivåvariation på +/-25cm. Modellen används ofta i kulvertar eller bassänger, den rapporterar även när en kulvert inte innehåller vatten.

Nu finns en digital processor SLC i olika utförande. Den har unika möjligheter att koppla upp flera sensorer. Den nuvarande PS220 som är analog och välbeprövad finns fortfarande kvar.

Leakwise finns typiskt i branscher som:

  • Olja/petrokemi
  • Kraftverk och eldistribution
  • Offshore
  • Vägtunnlar och dammar
  • Grundvatten täkter