Dagvattenfilter

Ett dagvattenfilter är ett bra sätt att skapa skydd för utsläpp av petroleumprodukter, men också ta hand om vissa tungmetaller, framför allt de diffusa utläppen vilka som regel går rakt ut i vattendragen.  Vi levererar bland annat Niva Brunnsfilter och vi har sedan starten levererat hjärtat till detta filter. Filtret har en enkel och robust konstruktion och monteras direkt under brunnsgallret.

Där finns i följande ordning:
Styrplåten som leder dagvatten mot slamavskiljaren ner till filterhuset.
Slamavskiljaren samlar upp grus, slam och leder vattnet ner till själva filtret.
Filtermassan absorberar oljor, bensin och diesel, men också tungmetaller följer med ned till filtret.

För brunnar där det finns större flöden eller helt enkelt saknas oljeavskiljare så kan vårt Djupbrunnsfiltret eller Kombifilter vara en alternativ lösning.  Just detta filter är ett exempel på vårt arbete med kundsupport och utveckling.

Vi kan också se till att filtret får en regelbunden service genom våra serviceavtal. Dessutom levererar vi filterkorgar som samlar upp ex. löv, vilket förhindrar möjlig igensättning i avloppsledningar.

Skriv ut